Litva – období samostatnosti 1918 – 1940

12. října 2007 v 23:43 | Petr Ečer |  Evropské postsovětské státy
Litva - období samostatnosti 1918 - 1940
státní znak
vlajka
Oficiální název státu v českém překladu
Republika Litva
Oficiální název státu v originálním/ch znění
Lietuvos Respublika
Státní zřízení
republika
Hlavní město; počet obyvatel
Vilnius 593 tis.
Rozloha (pořadí ve světě)
65 300 km2 (120.)
Počet obyvatel - rok (pořadí)
3 600 000 - 1998 (121.)
Úřední, resp. hlavní užívané jazyky
litevština (úř. j.), polština, ruština, běloruština aj.
Měna
lit (litas)
LITVA
Pobaltský stát ve východní Evropě. Sjednocením litevských kmenů v polovině 13. století vzniklo velkoknížectví, které se od konce 14. století postupně sjednocovalo se sousedním Polskem (1386 personální unie, 1569 lublinská unie). V dalších stoletích se z Litvy stala faktická provincie Polska. Po třetím dělení Polska roku 1795 se pak litevské území stalo součástí Ruska. Za 1. světové války bylo území Litvy obsazeno císařským Německem. Německá generalita prosazovala anexi území Litvy, 3. března 1918 podepsala sovětská delegace mír v Brestu s Německem a v něm se vzdala velkého území, do něhož patřila i Litva. Po ruské revoluci získala Litva roku 1918 samostatnost, v roce 1921 jí Lotyšsko postoupilo Palangu - jediný přístav, který země měla, než získala roku 1923 oblast Memelu (Klajpeda - od března 1939 okupována Německem). Oblast střední Litvy s hlavním městem Vilniusem byla od roku 1919 součástí Polska (litevské úřady dočasně sídlily v Kaunasu) a po jeho rozdělení na podzim roku 1939 byla předána Litvě. Roku 1940 byla celá Litva anektována a jako Litevská SSR včleněna do SSSR. V letech 1941-44 bylo litevské území okupováno Německem. Od konce 80. let sílilo v zemi secesionistické hnutí, které vyvrcholilo vyhlášením nezávislosti v roce 1990. Ze strany Ruska byla uznána o rok později, když ještě počátkem roku 1991 podnikly ruské jednotky ozbrojenou akci se snahou zastrašit veřejnost. Od roku 1995 je Litva přidruženým státem EU a usiluje o plné členství v této organizaci i v NATO. Velkou většinu obyvatel tvoří Litevci (81 %), minority především Rusové (8,5 %) a Poláci (7 %), dále Bělorusové, Ukrajinci, Tataři, Němci a pozoruhodnou etnicko-náboženskou skupinou jsou Karaimové. Věřící se hlásí především ke křesťanství, nejvíce katolictví, dále k protestantismu (luteráni, reformisté) a k pravoslaví. Kromě hlavního města Vilna jsou dalšími významnými litevskými městy přístav Klajpeda (dříve Memel), na soutoku řek Nemunas a Neris ležící Kaunas (Kowno) a v severní části země Šiauliai a Panevežys.
Lietuvos Banko.laikinasis banknotas
1a.…...1 cent 10. 9.1922 (rugsejo), bez série a čísla, R21501, tiskárna Otto Elsner Berlin
1s.…...1 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Pavyzdys
1ss…...1 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
2a...… 5 cent 10. 9.1922 (rugsejo) bez série a čísla R21502, tiskárna Otto Elsner Berlin
2s.…...5 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Pavyzdys
2ss…...5 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
3a...… 20 cent 10. 9.1922 (rugsejo) bez série a čísla R21503, tiskárna Otto Elsner Berlin
3s.…...20 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Pavyzdys

3ss…...20 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
4a...… 50 cent 10. 9.1922 (rugsejo) bez série a čísla R21504,, tiskárna Otto Elsner Berlin
4s.…...50 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Pavyzdys
4ss…...50 cent 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
5a……1 litas 10. 9.1922 (rugsejo) série A R21505, tiskárna Otto Elsner Berlin, vodoznak řetěz
5b.…...1 litas 10. 9.1922 (rugsejo) série B,C R21505a, tiskárna Otto Elsner Berlin, vodoznak kličky
5s.…....1 litas 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Pavyzdys
5ss…....1 litas 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
6.…… 5 litai 10. 9.1922 (rugsejo) bez série a čísla R21506, tiskárna Otto Elsner Berlin
6s.…....5 litai 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Pavyzdys
6ss…....5 litai 10. 9.1922 (rugsejo), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
Lietuvos Bankas Banknotas
7a.……1 cent 16.11.1922 (lapkr) série A-S R21507, tiskárna Andreas Haase Praha
7s.…....1 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
7ss…....1 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
8a.……2 cent 16.11.1922 (lapkr) série A-J R21508, tiskárna Andreas Haase Praha
8s.…....2 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
8ss…....2 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
9a.……5 cent 16.11.1922 (lapkr) série A-Z R21509, tiskárna Andreas Haase Praha
9s.…....5 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
9ss…....5 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
10a…...10 cent 16.11.1922 (lapkr) série A-Z R21510, tiskárna Andreas Haase Praha
10s.…...10 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
10ss…...10 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
11a……20 cent 16.11.1922 (lapkr) série A-S R21511, tiskárna Andreas Haase Praha
11s.…...20 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
11ss…...20 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
12a……50 cent 16.11.1922 (lapkr) série A-G R21512, tiskárna Andreas Haase Praha
12s.…...50 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
12ss…...50 cent 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
13a……1 litas 16.11.1922 (lapkr) série A-Z R21513, tiskárna Andreas Haase Praha
13s.…...1 litas 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
13ss…...1 litas 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
14a……2 litai 16.11.1922 (lapkr) série A-N R21514, tiskárna Andreas Haase Praha
14s.…...2 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
14ss…...2 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
15a..…5 litai 16.11.1922 (lapkr) fialovomodrá, černá čísla, série A-D R21515, tiskárna Andreas Haase Praha
15b..…5 litai 16.11.1922 (lapkr) olivově zelená, červená čísla, série A-I R21515a, tiskárna Andreas Haase Praha
15c..….5 litai 16.11.1922 (lapkr) červená, zelená čísla, série A-I R21515b, tiskárna Andreas Haase Praha
15s.…...5 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
avers
revers

15ss…...5 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
16a……10 litai 16.11.1922 (lapkr) série A-E R21516, tiskárna Andreas Haase Praha
16s.…...10 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
16ss…...10 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
17a……50 litai 16.11.1922 (lapkr) série A R21517, tiskárna Andreas Haase Praha
17s.…...50 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
17ss…...50 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
18a....…100 litai 16.11.1922 (lapkr) podklad světle modrý, série A R21518, tiskárna Andreas Haase Praha
18b........100 litai 16.11.1922 (lapkr) podklad fialový, série A R21518a, tiskárna Andreas Haase Praha
18s.…...100 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Pavyzdys
18ss…...100 litai 16.11.1922 (lapkr), Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
19......…500 litai 10.8.1924, R-neuvádí, tiskárna Andreas Haase Praha, nevydaná
20......…1000 litai 10.8.1924, R-neuvádí, tiskárna Andreas Haase Praha, nevydaná
21a........500 litai 11.12.1924, série A, R21519, tiskárna BWC
21s.…...500 litai 11.12.1924, Specimen, přetisk Pavyzdys
21ss…...500 litai 11.12.1924, Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
22......…1000 litai 11.12.1924, série A, R21520, tiskárna BWC
22s.…....1000 litai 11.12.1924, Specimen, přetisk Pavyzdys
22ss…....1000 litai 11.12.1924, Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
23a....…10 litai 24.11.1927, série A-G, R21521 existují falsa, tiskárna BWC
23s.…....10 litai 24.11.1927, Specimen, přetisk Pavyzdys
23ss…....10 litai 24.11.1927, Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
24a.....…50 litai 31.2.1928, série A-B, R21522 existují falsa, tiskárna BWC
24s.…....50 litai 31.2.1928, Specimen, přetisk Pavyzdys
24ss…....50 litai 31.2.1928, Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
25a.....…100 litai 31.2.1928, série A-B, R21523, tiskárna BWC
25s.…....100 litai 31.2.1928, Specimen, přetisk Pavyzdys
25ss…....100 litai 31.2.1928, Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
26a.....…5 litai 24.6.1929, série A-D, R21524
26s.…....5 litai 24.6.1929, Specimen, přetisk Pavyzdys
26ss…....5 litai 24.6.1929, Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
27a....…20 litai 5.7.1930, série A-C, R21525
27s.…....20 litai 5.7.1930, Specimen, přetisk Pavyzdys
27ss…....20 litai 5.7.1930, Specimen, přetisk Valeur non valable! Echantillon!
avers
revers
28.......…10 litai 1938, nevydaná vzor A-C, R21525 přetisk Pavyzdys
avers
revers
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama